17 april: ledenvergadering


Exclusief voor leden!

Op dinsdag 17 april, na de les dus vanaf 21:00 uur, is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van Gel. Alle leden worden uitgenodigd voor een drankje en de bijeenkomst.

Waar gaat het over?

Het bestuur doet verslag over 2017, zowel qua activiteiten als financieel. Verder bespreken we wat er speelt in de vereniging. De hoofdpunten:

 1. Opening en goedkeuring notulen vorige ALV
 2. Jaarverslag: terugblik 2017
 3. Wie ó wie?
 4. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
 5. Evaluatie suggesties vorige ALV
 6. Voorstel: introducékaartjes feest
 7. Wisseling bestuursleden
 8. Rondvraag, afsluiting en tijd om te dansen!

Help je mee?

Gel vertrouwt op een geweldig team vrijwilligers. We kunnen altijd versterking gebruiken. Er zijn verschillende leuke commissies en ook in het bestuur is ruimte voor mensen die knopen durven doorhakken.
Wil je Gel helpen? Laat dan van je horen! Dat kan trouwens ook altijd via info@gel-online.nl.

Wij hopen jullie allemaal te zien!

Vriendelijke groet,
Huib, Ilze, Michel, Michiel en Lydia (het bestuur)


Documenten voor de vergadering:

 • de notulen van de ALV 2017; het gesprek ging veelal over 2016
 • de resultatenrekening over 2017; de kosten en de baten, ook van vorige jaren
 • het financieel jaaroverzicht 2017; iets meer detail, inclusief begroting
 • de eindbalans per 31 december 2017; een boekhoudkundig overzicht van het vermogen

Notulen

Voor de liefhebbers zijn hier de notulen van de vergadering.