16 april: ledenvergadering


Exclusief voor leden!

Op dinsdag 16 april na de les is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van Gel. Alle leden worden uitgenodigd voor een drankje en de vergadering.

Waar gaat het over?

Het bestuur doet verslag over 2018, qua activiteiten en financieel. Verder bespreken we wat er speelt in de vereniging. De hoofdpunten:

 1. Opening en goedkeuring notulen vorige ALV
 2. Jaarverslag: terugblik 2018
 3. Evaluatie introducékaartjes feesten
 4. Financieel verslag 2018
 5. Wie ó wie?
 6. 2019: lustrumjaar! onthulling locatie lustrumfeest…
 7. Begroting 2019
 8. Borgerstraat
 9. Wisseling bestuursleden
 10. Rondvraag, afsluiting en tijd om te dansen!

Jij bepaalt mee!

Gel vertrouwt op een geweldig team vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat jij kunt lessen en feesten. Maar als lid heb jij invloed op de gang van zaken! Op de ledenvergadering kun je vragen stellen, voorstellen doen en zo nodig stemmen.
Wil je het bestuur alvast vertellen over je idee? Laat dan van je horen! Dat kan trouwens ook altijd via info@gel-online.nl.

Wij hopen jullie allemaal te zien!

English summary

As a Gel member you are invited to this year’s general assembly: April 16th right after class. We will look back to 2018 and discuss 2019 (including the big party November 30th) and beyond. You will get a drink and influence over the Gel affairs. We hope to see you all!

Vriendelijke groet,
Huib, Ilze, Michel, Femke, Guido, Barend en Ronald (het bestuur)


Documenten voor de vergadering:

 • de notulen van de ALV 2018; het gesprek ging veelal over 2017
 • de resultatenrekening over 2018; de kosten en de baten, ook van vorige jaren
 • het financieel jaaroverzicht 2018; iets meer detail, inclusief begroting
 • de eindbalans per 31 december 2018; een boekhoudkundig overzicht van het vermogen