29 september: ledenvergadering


Exclusief voor leden!

Op dinsdag 29 september na de les is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van Gel. In verband met de Corona-maatregelen wat later in het jaar. Alle leden worden uitgenodigd voor een drankje en de vergadering. Er is genoeg ruimte!
Uitnodiging

Waar gaat het over?

Het bestuur doet verslag over 2019, qua activiteiten en financieel. Verder bespreken we wat er speelt in de vereniging. De hoofdpunten:

 1. Opening en goedkeuring notulen vorige ALV
 2. Wie o wie?
 3. Jaarverslag: terugblik 2019
 4. Financieel verslag 2019
 5. 2020: een bewogen jaar!
 6. Akkoord opschuiven contributie
 7. Begroting 2020, vooruitblik 2021
 8. Locatie (Studio Borgerstraat)
 9. Wijziging studentenkorting
 10. Wisseling bestuursleden
 11. Rondvraag, afsluiting en tijd om te dansen!

Jij bepaalt mee!

Gel vertrouwt op een geweldig team vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat jij kunt lessen en (hopelijk ook weer) feesten. Maar als lid heb jij invloed op de gang van zaken! Op de ledenvergadering kun je vragen stellen, voorstellen doen, meepraten en zo nodig stemmen.
Wil je het bestuur alvast vertellen over je idee? Laat dan van je horen! Dat kan trouwens altijd via info@gel-online.nl.

Wij hopen jullie allemaal te zien! Mail je ons even dat je komt?

English summary

As a Gel member you are invited to this year’s general assembly: September 29th right after class. We will look back to 2019 and discuss 2020 and beyond. You will get a drink and influence over the Gel affairs. We hope to see you all! Please email us to let us know you are coming. The discussion will be in Dutch by the way.

Vriendelijke groet,
Huib, Ilze, Michel, Femke, Ronald en Jennifer (het bestuur)


Documenten voor de vergadering:

 • de notulen van de ALV 2019; het gesprek ging veelal over 2018
 • de resultatenrekening over 2019; de kosten en de baten, ook van vorige jaren
 • het financieel jaaroverzicht 2019; iets meer detail, inclusief begroting voor 2020 en verwachting 2021
 • de eindbalans per 31 december 2019; een boekhoudkundig overzicht van het vermogen