Ledenvergadering 2021


Exclusief voor leden!

Op dinsdag 26 oktober na de les is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van Gel. In verband met de Corona-maatregelen wat later in het jaar. Alle leden worden uitgenodigd voor een drankje en de vergadering. Er is genoeg ruimte!
Uitnodiging

Waar gaat het over?

Het bestuur doet verslag over 2020, qua activiteiten en financieel. Verder bespreken we wat er speelt in de vereniging. De hoofdpunten:

 1. Opening en goedkeuring notulen vorige ALV
 2. Wie o wie?
 3. Jaarverslag: terugblik 2020
 4. Financieel verslag 2020
 5. De Kompaszaal!
 6. 2021: WEER een raar jaar
 7. Akkoord opschuiven contributie
 8. Begroting 2021, vooruitblik 2022
 9. Het coronatoegangsbewijs
 10. Wisseling bestuursleden
 11. Rondvraag, afsluiting en tijd om te dansen!

Jij bepaalt mee!

Gel heeft een geweldig team vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat jij kunt lessen en feesten. Maar als lid heb jij invloed op de gang van zaken! Op de ledenvergadering kun je vragen stellen, voorstellen doen, meepraten en zo nodig stemmen.
Wil je het bestuur alvast vertellen over je idee? Mail info@gel-online.nl.

Mail je ons even dat je komt? Registreren kan ook aan de deur. Neem wel je ID en QR-code mee: helaas moeten we bezoekers controleren op hun coronatoegangsbewijs (QR-code). Met de CoronaCheck-app of op papier (kan soms ook zonder DigiD of printer). Wie nog niet volledig is inge├źnt (noch recent hersteld) moet zich gratis laten testen voor toegang. Alleen vrijwilligers mogen controle weigeren. Kun je niet komen? Doe dan mee via Google Meet!

Vriendelijke groet,
Huib, Michel, Ronald, Karin en Bo (het bestuur)

 

English summary

As a Gel member you are invited to this year’s general assembly: October 26th right after class. We will look back to 2020 and discuss 2021 and beyond. You will get a drink and influence over the Gel affairs. Email us beforehand or register at the door, but do bring your ID and QR code. Or join via Google Meet. The discussion will be in Dutch by the way.


Documenten voor de vergadering:

 • de notulen van de ALV 2020; we keken terug op 2019
 • de resultatenrekening over 2020; de kosten en de baten, ook van vorige jaren
 • het financieel jaaroverzicht 2020; iets meer detail, inclusief begroting voor 2021 en verwachting 2022
 • de eindbalans per 31 december 2020; een boekhoudkundig overzicht van het vermogen
 • de notulen van deze ALV (niet verspreiden buiten Gel); over 2020, 2021 en het coronatoegangsbewijs