14 maart: Een reis door Gel 2016


Het eerste deel exclusief voor leden!
Vanaf ca. 21.30 uur live muziek en dansen voor iedereen!

Hierbij uw ticket voor de reis door Gel 2016. De algemene ledenvergadering 2017 met aansluitend live muziek! Boarden kan vanaf 19.45 uur en om 20.15 uur zullen we opstijgen. Uiteraard wordt er onderweg een drankje geserveerd. Om 21.30 uur landen wij weer en is gelegenheid om te dansen op Live muziek door het CC Jerome Trio! Vanaf dan zijn ook alle niet-leden welkom!

Reis door Gel 2016

Wat wordt er besproken?
We zullen na goedkeuring van de notulen van de vorige ALV het jaar doorspreken a.d.h.v. het jaarverslag, hierbij zullen de doorgevoerde wijzigingen in de contributie en het lesgeld aan bod komen. En natuurlijk de belangrijkste zaken die spelen in de vereniging.

Vacatures
Om alles in de lucht te houden vertrouwt Gel op een geweldig team vrijwilligers. We kunnen altijd versterking gebruiken. Er zijn diverse leuke commissies en ook in het bestuur is ruimte voor enthousiastelingen (de voorzittersrol komt vrij deze keer)!
Als je een goed idee hebt of een talent voor PR/muziek/vormgeving/organiseren, of als je de handen voor een paar uur uit de mouwen kan en wil steken: we kunnen je hulp gebruiken! Laat dus van je horen als je mee wilt helpen met het reilen en zeilen van Gel (dat kan ook altijd via info@gel-online.nl).

Wij hopen jullie allemaal te zien!

Vriendelijke groet,

Huib, Ilze, Michel, Michiel en Lydia (het bestuur)