1984-1993


In december 1983 besluiten Dorothé Carst, Marjan van Huystee, Tineke Kromhout, Peter Lammers, Edwin Meijerink, Mike Mulder, Ton Offerman, Margot van de Park, Jooske Timmermans en Bo Thie om een Rock ’n Roll-vereniging op te richten. Ze doen dit uit onvrede over de commerciële structuur van de Amsterdamse Rock ’n Roll-school waar ze tot dan toe les namen. Er wordt gezocht naar een pakkende naam, en uit een aantal mogelijkheden (Zodiac, Petticoat, Boemerang, Gel) wordt uiteindelijk de naam ‘Gel’ gekozen.

Op 30 januari 1984 worden de eerste lessen gegeven. Aanvankelijk in een sporthal in Zaandam, later in ‘De Snelbinder’ in Amsterdam. In eerste instantie wordt er alleen een basiscursus gegeven en hebben de leden daarna de gelegenheid tot vrijdansen. Het is de bedoeling dat tijdens dat vrijdansen nieuwe truken ontstaan en vervolgens worden overgedragen. Al gauw blijkt echter dat deze opzet niet werkt en er wordt besloten om een vervolgcursus aan te bieden. Dan zegt de Snelbinder het contract plotseling op en wordt na enige tijd koortsachtig zoeken theater-discotheek Odeon het nieuwe onderkomen van Rock ’n Roll-vereniging Gel.

De eerste algemene ledenvergadering wordt op 22 april 1984 gehouden. Tijdens deze vergadering worden de statuten aangenomen en is de vereniging officieel een feit. Van de oprichters nemen er zeven zitting in het bestuur. Dat bestuur neemt aanvankelijk alle taken op zich: lesgeven, demonstraties geven (o.a. op de Uitmarkt en tweemaal bij de VARA-televisie), de organisatie van feesten, enz. maar al gauw groeit het besef dat er een brede basis van activiteiten en actievelingen nodig is om de kwaliteit en de continuïteit te waarborgen.

In 1987 worden de eerste vier ‘nieuwkomers’ in het bestuur gekozen en gaan ook de eerste lesgevers uit eigen kweek aan de slag. Een nieuwe serie mensen raakt enthousiast over de Gel-stijl en door veel naar Rock ’n Roll-café de Cruise-Inn te gaan en oude films te bekijken krijgt het dansen een nieuwe impuls. Er wordt geëxperimenteerd met een nieuwe cursus die afwijkt van het reguliere aanbod van truken: S5, later bekend als ‘Cursus Stijl’. De bedoeling van S5 is het bereiken van een meer gevarieerde stijl van dansen en de cursisten helpen om een eigen dansstijl te ontwikkelen. Daarbij wordt teruggegrepen op de methodes van het eerste uur: kijken en zelf uitproberen.

Op 15 augustus 1990 slaat het noodlot toe: een uitslaande brand veroorzaakt aanzienlijke schade aan Odeon. Gel zit opnieuw zonder ruimte. Dankzij een bliksemactie van het bestuur kunnen begin september echter toch de eerste lessen beginnen en wel in ‘De Populier’ aan de Herengracht. Dat duurt een jaar. De eigenaar van de Populier heeft andere plannen en opnieuw moet Gel op zoek naar een andere ruimte. Die wordt gevonden in de Sleep-inn (nu beter bekend als ‘De Arena’), een prachtige accommodatie met een grote zaal voor het vrijdansen. Aan het eind van het seizoen krijgt Gel te horen dat Odeon geheel is gerestaureerd en ook beschikbaar is om te komen dansen op maandag- en dinsdagavond. Aangezien de Sleep-Inn laat weten een grote verbouwing op stapel te hebben, is de beslissing snel genomen: Gel gaat terug naar Odeon.

Naar het tweede decennium