Extra ALV op 9 april


Beste leden van Gel,

Op 19 maart hebben we een zeer productieve en gezellige ALV gehad! Wij willen alle aanwezigen daarom bij dezen nog een keer danken voor de inbreng tijdens de ALV. We zijn ook extra blij met de vele mensen die zich tijdens de ALV hebben opgegeven om zich (extra) in te zetten voor onze vereniging!

Onderaan dit bericht staan een aantal links met onder andere de conceptnotulen van de afgelopen ALV waarin alles is na te lezen (verbeteringen en aanvullingen zijn altijd welkom).Een van de agendapunten was de vernieuwing van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Hoewel er (voor ons doen) een goede opkomst was op de ALV, was er geen quorum (2/3 van de leden van Gel, oftewel 187 leden!) aanwezig. Zonder een 2/3 meerderheid van dit quorum kunnen de statuten niet in één keer worden gewijzigd, maar is een tweede ALV nodig.

Om deze reden zullen wij op 9 april, om 19.30 uur, een extra ALV organiseren, louter om te stemmen over het aannemen van de nieuwe statuten en HR.

Hieronder vind u links naar zowel de oude statuten en het laatste huishoudelijk reglement als het concept voor de vernieuwde statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement. Ook is er een overzicht met de belangrijkste veranderingen in deze beide concepten.

Op de ALV waren er weinig bezwaren tegen de concepten en was er een meerderheid  voor de wijziging van de statuten en het HR. Mocht u toch nog op- of aanmerkingen hebben laat het ons dan alstublieft weten door te e-mailen voor 9 april aanstaande.

Met hartelijke groet!

Aron, Clara, Daphne, Michiel, Thomas en Wouter,
bestuur rock ‘n’ roll-vereniging Gel